VII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

9 Listopada 2017, 09:00 (Czwartek) - 10 Listopada 2017, 16:00 (Piątek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

O Festiwalu

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur jest wydarzeniem obowiązkowym dla wszystkich osób, zajmujących się pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, tworzeniem oferty inwestycyjnej, budowaniem potencjału swojego samorządu oraz szeroko pojętą promocją gospodarczą.

Idea Festiwalu:

Festiwal ma charakter konferencyjno-warsztatowy i skierowany jest do kadr odpowiedzialnych za promocję - zwłaszcza gospodarczą - jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. Jego głównym celem jest zbudowanie trwałej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem miejsc oraz ich integracja wewnątrz regionu. Ma się to przyczynić do efektywniejszej współpracy na rzecz promocji i kreowania spójnego, pozytywnego wizerunku całego województwa - zwłaszcza wśród przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz dziennikarzy.

Eksperci zajmujący się ekonomiką regionów i miast twierdzą, że w dzisiejszych czasach profesjonalne i świadome zarządzanie wizerunkiem jednostek terytorialnych jest jednym z najważniejszych zadań w całościowym procesie zarządzania. Tym samym pozytywny wizerunek gmin, miast i regionów stał się ich najcenniejszym, strategicznym kapitałem.